Sala de 5 Años

O noso traballo está baseado a partir dos lineamientos aportados nos C. B. C. (Contidos Básicos Comúns), que regulan os obxectivos mínimos a alcanzar, contidos básicos e expectativas de logro xerais para a Sala de 5.
É a partir de alí que aportamos a nosa identidade institucional, privilexiando o desenvolvemento integral de cada neno, alegría e contención cara a nenos e familias.
Realízase un seguimento personalizado de cada un dos nenos que integra o grupo, atendendo cada unha das situacións cotiás que xorden, e as necesidades propias de cada criatura.
Os proxectos e unidades didácticas son elixidos a partir dos emerxentes que o grupo vai manifestando, e a partir de necesidades pedagóxicas docentes.
Sala de 5 anos é a pechadura dun ciclo que ten unha identidade propia e fundamental para a vida do neno. Ademais, é  esta a sala que os prepara para o ingreso á E. G. B.
Por iso, traballamos cada día coa intención de que poidan desenvolver e adquirir paulatina autonomía e independencia e acrecentala; que poidan comunicarse e vincularse cos seus pares de xeito positivo, aberta, solidaria e armónica; que se pendan expresa de diferentes xeitos, descubrindo as propias posibilidades para desenvolvelas ao máximo, e aceptando as diversidades.

 

Contáctenos

Paso 51 (entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre) Ciudad de Buenos Aires

apostol_ok    SantiagoApostolOK

Conéctese con el Colegio

Manténgase siempre en contacto. Síganos en redes sociales