Página de libro

Diccionarios

  1. Dicionario de galego. Con frases e sinónimos.

  2. Pequeno vocabulario Galego-Inglés-Castelán.

  3. Fraseoloxía xurídico-administrativa. Glosario galego-alemán-inglés-castelán.

  4. Dicionario Alternativo Galego. Diccionario de palabras e expresións malsoantes e outras cousas que non se atopan nun diccionario convencional. 9 entradas.

  5. WinGlos. Glosario de Informática Inglés-Galego-Español.

  6. Vocabulario da fauna mariña. Arquivo ftp. Galego-Castelán-Inglés-Latín.

  7. Títulos de películas.

 

Contáctenos

Paso 51 (entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre) Ciudad de Buenos Aires

apostol_ok    SantiagoApostolOK

Conéctese con el Colegio

Manténgase siempre en contacto. Síganos en redes sociales