Página de libro

Lengua y Literatura

Lingua

 • Páxina do ILGA. Información sobre a lingua galega: fonoloxía, ortografía, morfosintaxe, léxico, mapas dialectais, escolma de textos galegos, etc. Algunhas destas páxinas están aínda en preparación.

 • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Información sobre as actividades e publicacións do centro.

 • galego21.org. Unha organización sen ánimo de lucro que pretende logra-la normalización do uso do galego na informática. Actualmente levan a cabo os proxectos Rábade, Rianxo, Tomiño e Xis.

 • Proxecto Rábade. Cursiño de iniciación á lingua galega. Inclúe algunhas notas sobre autores galegos e tres xogos en Java.

 • Galego para viaxeiros. Palabras e expresións básicas en galego.

Literatura

 • E ti o navío na noiva noite. Páxina de Gonzalo Navaza. Enlaces con páxinas de lingua e literatura galegas. Entre outras cousas ten unha sección sobre palíndromos, un relato e Os Furabolos , unha páxina con enlaces de poesía e literatura en moitas linguas. Ademais ten outras seccións: xornais de todo o mundo, música brasileira e outros enlaces interesantes.

 • O Q do mundo. Cun servidor de poesía galega, dende a Idade Media ata hoxe. Ademais ten enlaces con outros sitios interesantes.

 • Recuncho da lectura. Unha recompilación de artigos de Antonio Gregorio Montes e outros textos en galego.

 • Proxecto Tomiño. Este proxecto pretende facer unha recompilación de textos literarios galegos para que se poida acceder a eles de xeito gratuíto.

 • A páxina da avelaíña. Literatura popular galega: lendas, contos e cantigas.

 • http://www.xabier-docampo.net/blog/29_blog.php . Blog do escritor Xabier P. Docampo.

 

Contáctenos

Paso 51 (entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre) Ciudad de Buenos Aires

apostol_ok    SantiagoApostolOK

Conéctese con el Colegio

Manténgase siempre en contacto. Síganos en redes sociales